Välkommen till Gårdskampen!  
Som på Fångarna på fortet i en lantlig miljö där alla kan delta


  S O M   P Å   F Å N G A R N A   P Å   F O R T E T 

Gårdskampen är en genuin aktivitetsgård där alla aktiviteter sker inomhus. Ni delas upp i lag som sedan duellerar i en 10-kamp mot varandra. Duellerna har varierande innehåll och alla i teamet kommer att delta. Fysiska utmaningar blandas med samarbetsövningar och kluriga uppdrag.  


G L Ä D J E 

Denna aktivitet genererar många skratt och här upptäcks ofta nya och spännande sidor i teamet och dess individer. Ett event tar ca. 2,5 timmar att genomföra och Gårdskampen kan ta emot grupper från 6-100 personer.  K O N F E R E N S

 Utöver 10-kampen erbjuder vi catering och fika som kan serveras både inomhus och utomhus beroende på väder. Dessutom har vi ett konferensrum för möten upp till ca. 40 personer. 

 
 
 
 
Post
Samtal
Instagram