Välkommen till Gårdskampen!  
Som på Fångarna på fortet i en unik miljö där alla kan delta


  S O M   P Å   F Å N G A R N A   P Å   F O R T E T 

Gårdskampen är en genuin aktivitetsgård där alla aktiviteter sker inomhus. Ni delas upp i lag som sedan duellerar i en 10-kamp mot varandra. Duellerna har varierande innehåll och alla i teamet kommer att delta. Fysiska utmaningar blandas med samarbetsövningar och kluriga uppdrag.  


G L Ä D J E 

Denna aktivitet genererar många skratt och här upptäcks ofta nya och spännande sidor i teamet och dess individer. Ett event tar ca. 2,5 timmar att genomföra och Gårdskampen kan ta emot grupper från 6-100 personer.  
K O N F E R E N S

 Utöver 10-kampen erbjuder vi catering och hamburgare som kan serveras både inomhus och utomhus beroende på väder. Dessutom har vi ett konferensrum för möten upp till ca. 40 personer. 

 
 
 
 
Post
Samtal