Välkommen till Gårdskampen!  
Som på Fångarna på fortet i en lantlig miljö där alla kan delta

I N F O R M A T I O N   A N G Å E N D E   G Å R D S K A M P E N   O C H   C O V I D - 1 9


Vi på Gårdskampen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har anpassat vår verksamhet för att du som kund ska känna dig trygg. Vi har stora lokaler på cirka 800 kvm där Ni enkelt kan hålla avstånd till varandra. 

Åtgärder vi har vidtagit för att minska smittspridningen: 

  • Vi tar endast emot ett sällskap åt gången. 
  • Under 10-kampen blir Ni indelade i lag om max 6 personer. 
  • Aktiviteterna där kroppskontakt sker är inte aktiva under 2021. 
  • Personalen stannar hemma vid minsta symptom på sjukdom. 

Känner du dig sjuk ber vi dig att stanna hemma. 

Våra allmänna boknings- och avbokningsvillkor gäller precis som tidigare men vill du som kund flytta fram din bokning ordnar vi självklart det. 

Vid flytt av bokning måste följande krav uppfyllas: 

* Meddelande om flytt av evenemang ska ske senast två veckor innan bokat besök.

* Fakturan ska betalas innan förfallodatum.

* Ny bokning ska genomföras senast den 31/12 2021.  

* Vi rekommenderar att boka Ert nya besök i tid för att inte riskera att önskat datum är fullbokat.  
 
 
 
Post
Samtal
Instagram